, Imieniny:
Szkoła Podstawowa Wielkie
Historia Szkoły Podstawowej w Wielkiem sięga lat 70-tych XIX wieku, a dokładnie 1867r.,kiedy to dziedzic na Wielkiem-Pan Iżycki ofiarował pod budowę szkoły parcelę o powierzchni 80 prętów. Oczywiście nie od razu zbudowano budynek, dlatego początkowo zajęcia odbywały się w domach prywatnych.
 
Fatalnie na szkole odbił się czas I wojny światowej, kiedy to szkoła została spalona wraz z urządzeniem i aktami. W 1924r. szkołę jednak odbudowano, a w 1927r.ze szkoły 4-klasowej została ona przekształcona w 7-klasową .Wówczas uczyło się w niej 371 uczniów. Wielki pożar, który w roku 1935 nawiedził i strawił w płomieniach prawie całą miejscowość, nie oszczędził także szkoły. Spłonęła ona wówczas doszczętnie wraz z biblioteką, mieszkaniami nauczycielskimi i aktami.
Niedługo potem nadszedł czas II wojny światowej, czas bolesny i trudny dla wsi i szkoły. Zajęcia odbywały się przez całą II wojnę światową, pomimo dotkliwych represji okupanta. Czas powojenny kojarzy się z przeładowanymi klasami (40-50 osób). Jednak dbano o wszechstronny rozwój uczniów-już wtedy uczono 2 języków obcych. Koniec lat 40-tych to wprowadzenie szkoły 8-klasowej.Następne lata to czas wytężonej pracy, niepozbawionej trosk i kłopotów. Przez pewien czas była ona filią szkoły w Abramowie. W tym czasie rozbudowano i zmodernizowano budynek szkoły.
 
W wyniku reformy szkolnictwa w roku 1999 szkoła została przekształcona w 6-klasową szkołę podstawową i tak jest do dnia dzisiejszego. Obecnie dysponuje ona dobrze wyposażonymi w pomoce naukowe 6 salami lekcyjnymi, pracownią komputerową, salą gimnastyczną, biblioteką oraz stołówką. Od 27 października 2007r. Szkoła nosi imię Kazimierza Wielkiego.
Nasza szkoła aktywnie uczestniczy w życiu gminy, powiatu i województwa. Od wielu lat bierzemy aktywny udział w ogólnopolskiej akcji charytatywnej „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”, zbierając znaczne ilości ziemopłodów i żywności trwałej. Nieobca jest nam także troska o środowisko naturalne, w związku z czym corocznie organizujemy w naszej miejscowości akcję „Sprzątanie Świata”, uroczyście obchodzimy „Dzień Ziemi” oraz prowadzimy zbiórkę zużytych baterii.
Dużą wagę przywiązujemy do bezpieczeństwa. Każdego roku prowadzimy pogadanki oraz zajęcia z bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Od kilku lat bierzemy udział w konkursie organizowanym przez KWP w Lublinie pt. ”Jestem bezpieczny”, zajmując czołowe miejsca na szczeblu powiatowym.
 
W szkole od kilku już lat nieprzerwanie działa Szkolna Kasa Oszczędności, przez co aktywnie współpracujemy z Powiatowym Bankiem Spółdzielczym z siedzibą w Lubartowie, organizując wystawy plastyczne i konkursy związane z oszczędzaniem.
Nasi uczniowie bardzo chętnie uczestniczą także w różnego rodzaju konkursach: przedmiotowych, plastycznych, recytatorskich jak i sportowych, odnosząc sukcesy. Ponadto jesteśmy organizatorami dekanalnego konkursu biblijnego „Genesis”.
Ściśle współpracujemy także z Gminną Biblioteką Publiczną w Abramowie, uczestnicząc w lekcjach bibliotecznych, współorganizując wystawy i różnego rodzaju uroczystości. Poprzez liczne wyjazdy i wycieczki do ciekawych miejsc mamy okazję poznawać historię naszego kraju oraz podziwiać jego piękno.
Nasi uczniowie bardzo chętnie przygotowują i uczestniczą w uroczystościach integrujących społeczność lokalną, takich jak: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy, Dzień Taty oraz Dzień Dziecka. Tradycją już stała się corocznie organizowana Zabawa Noworoczna, w której udział mogą wziąć wszyscy chętni mieszkańcy pobliskich miejscowości. Podobnie także Jasełka, które każdego roku wystawiamy w kościele Parafialnym w Abramowie. Jako Szkoła jesteśmy zauważani w gminie, powiecie i województwie.