, Imieniny:
Jesteś na: Urząd Gminy Władze Zastępca Wójta Gminy
Zastępca Wójta Gminy

 


Agata Zielińska

Zastępca Wójta Gminy Abramów
 
Zadania i kompetencje Zastępcy Wójta:
 • W czasie nieobecności Wójta lub niemożności wykonywania przez niego swej funkcji, zadania i kompetencje wykonuje Zastępca Wójta.
 • Zastępca Wójta wykonuje zadania zgodnie z przydzielonym zakresem czynności, udzielonym upoważnieniem i poleceniami Wójta.
 • Zastępca Wójta inicjuje przedsięwzięcia związane z aktywizacją gospodarczą Gminy.
 • Zastępca Wójta, na podstawie zakresu czynności przydzielonego przez Wójta nadzoruje prace gminnych jednostek organizacyjnych:
  • Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
  • Samorządowego Zespołu Administracyjnego Szkół.
 • Zastępca Wójta przyjmuje interesantów w ramach skarg i wniosków.
 • Zastępca Wójta sprawuje nadzór nad Biuletynem Informacji Publicznej.
 • Bierze udział w opracowywaniu programów, planów rozwoju gminy, itp.
 • Zastępca Wójta bierze udział w procesie przygotowań obronnych państwa i w organizacji systemu zarządzania kryzysowego.
 • Zastępca Wójta pełni funkcję administratora bezpieczeństwa informacji,
 • Prowadzi ewidencję zbiorów danych osobowych.