, Imieniny:
Jesteś na: Gmina Ekologia w Gminie
Ekologia w Gminie

Gmina Abramów informuje, że realizacja zadania pn. ”Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Wielkie, Marcinów, gm. Abramów” jest dofinansowana na podstawie umowy nr 266/2017/P/OW z dnia 19.09.2017 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Wartość zadania wynosi 199 360,62 zł.

 

 

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

 

Opublikowano: 20-09-2017 r.