, Imieniny:
Jesteś na: Gospodarka odpadami Harmonogram odbioru odpadów 2022
Harmonogram odbioru odpadów 2022

Gmina Abramów - cały teren 

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

20

A,B,C,D,F

17

A,B,CD,F

17

A,B,C,D,E,F

21

A,B,C,D,F

 

27

G

19

A,B,C,D

23

A,B,C,D,E

21

A,B,C,D

 

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

18

A,B,C,D

15

A,B,C,D,E

 

29

G

20

A,B,C,D

17

A,B,C,D,F

15

A,B,C,D,E,F

 

A- odpady niesegregowane(zmieszane) - pojemnik

B - bioodpady (worek brązowy)

C- opakowania z tworzyw sztucznych (worek żołty)

D- opakowania z papieru i tektury (worek niebieski)

E - opakowania ze szkła (worek zielony)

F - popiół (worek szary)

G - gabaryty, elektroodpady, zużyte opony

PSZOK(Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) - otwarty w ostatni wtorek  każdego miesiąca w godz. 10.00-15.00

 

Odpady wystawione w widocznym miejscu przed posesją  odbierane będą od godz. 7.00

Odpady odbierać będzie Zakłada Gospodarki Komunalnej w Adamowie Sp. z o .o., tel.25 755 31 55

 

Ikona docxHarmonogram, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [13.62 KB]

 

 

Odnawialne Źródła Energii
Mapa Gminy Abramów
Wirtualna Wycieczka po Gminie Abramów