, Imieniny:
Jesteś na: Urząd Gminy Władze
Władze

Wójt Gminy
mgr inż. Artur Chomiuk

Zastępca Wójta Gminy
dr inż. Michał Rola

 

 

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Marcin Mazur

 

Skarbnik
Anna Stasiak