, Imieniny:
Struktura Urzędu

Lp.

Imię i Nazwisko

Stanowisko

1

Artur Chomiuk

Wójt Gminy Abramów

2

Michał Rola 

Zastępca Wójta Gminy

3

Anna Stasiak

Skarbnik Gminy

4

Barbara Komsta

Inspektor ds. organizacyjno-kadrowych i obsługi Rady Gminy

5

Agnieszka Aftyka - zastępstwo

Młodszy referent ds. ochrony środowiska i gospodarowania odpadami

6

Łukasz Kuna

Młodszy referent ds. nieruchomości, obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

7

Aleksandra Wawer - zastępstwo

Młodszy referent ds. drogownictwa i gospodarki komunalnej

8

Halina Nakonieczna

Inspektor ds. inwestycji, planowania przestrzennego i zamówień publicznych

9

Urszula Karpińska

Inspektor ds. wymiaru podatków

10

Grażyna Kozieł

Inspektor ds. księgowości

11

Nina Mełgwa

Inspektor ds. księgowości finansowo – budżetowej

12

Bożena Malesa

Inspektor ds. księgowości podatkowej i egzekucji

13

Lech Komsta

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

14

Stanisław Grzesiak

Gminny Komendant Ochotniczych Straży Pożarnych

15

Jacek Syta

Konserwator hydroforni

16

Józef Wałach

Konserwator hydroforni

17

Dariusz Zieleniak

Konserwator oczyszczalni ścieków

18

Anna Sobiesiak

Sprzątaczka