, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności KORONAWIRUS INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO z...

KORONAWIRUS

Logo Wojewoda Lubelski
Opublikowano: 02-04-2021

INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 31 marca 2021 r.

Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.) informuję, że z dniem 30 marca 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 574), wskazujące nowe uregulowania w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

 

Wyżej wymienione rozporządzenie zmieniające wprowadza m.in.:

  • zmiany dotyczące obowiązku odbycia kwarantanny dla podróżnych przybywających do Polski ze strefy Schengen (podróżni podlegają kwarantannie, chyba że przedstawią zaświadczenie o negatywnym wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, wykonanego nie później niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy RP),
  • zmiany dotyczące obowiązku odbycia kwarantanny dla podróżnych przybywających do Polski spoza strefy Schengen (każdy z podróżujących jest skierowany na kwarantannę, a wynik testu, wykonanego w kraju z którego przybywa, nie zwalnia z obowiązku odbycia kwarantanny),
  • możliwość zwolnienia z kwarantanny osób, które po przybyciu do Polski wykonały test diagnostyczny w kierunku SARS-CoV-2 i którego wynik jest negatywny,
  • uregulowania umożliwiające przeprowadzenie egzaminów ósmoklasisty oraz maturalnych, a także określające zasady udziału osób w ww. egzaminach (w tym m.in. możliwość korzystania z usług hotelarskich oraz brak nakazu zakrywania, w trakcie ww. egzaminów, ust i nosa, przy zachowaniu co najmniej 1,5 m odległości pomiędzy poszczególnymi osobami).

Ponadto wprowadzono inne uregulowania w zakresie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

 

WOJEWODA LUBELSKI
/-/
 Lech Sprawka
/podpisano elektronicznie/
 
Powrót
Godziny pracy urzędu
Godziny pracy Urzędu Gminy Abramów

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30
Odnawialne Źródła Energii
Mapa Gminy Abramów
Wirtualna Wycieczka po Gminie Abramów