, Imieniny:
Jesteś na: Urząd Gminy Struktura Urzędu
Struktura Urzędu

Lp.

Imię i Nazwisko

Stanowisko

1

Marek Kowalski

Wójt Gminy Abramów

2

Agata Zielińska

Zastępca Wójta Gminy

3

Anna Stasiak

Skarbnik Gminy

4

Barbara Komsta

Inspektor ds. organizacyjno-kadrowych i obsługi Rady Gminy

5

Katarzyna Kołodziej - zastępstwo

Młodszy referent ds. ochrony środowiska i gospodarowania odpadami

6

Łukasz Kuna

Młodszy referent ds. nieruchomości, obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

7

Michał Rola

 Inspektor ds. drogownictwa i gospodarki komunalnej

8

Halina Nakonieczna

Inspektor ds. inwestycji, planowania przestrzennego i zamówień publicznych

9

Urszula Karpińska

Inspektor ds. wymiaru podatków

10

Agnieszka Aftyka

Młodszy referent ds. księgowości

11

Justyna Skorupska

Młodszy referent ds. księgowości finansowo – budżetowej

12

Nina Mełgwa

Inspektor ds. księgowości finansowo – budżetowej

13

Bożena Malesa

Inspektor ds. księgowości podatkowej i egzekucji

14

Lech Komsta

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

15

Stanisław Grzesiak

Gminny Komendant Ochotniczych Straży Pożarnych

16

Jacek Syta

Konserwator hydroforni

17

Józef Wałach

Konserwator hydroforni

18

Dariusz Zieleniak

Konserwator oczyszczalni ścieków

19

Leszek Furtak

Konserwator

20

Anna Sobiesiak

Sprzątaczka