, Imieniny:
Jesteś na: Gmina Oświata
Oświata
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Abramowie składa się ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Abramowie i Przedszkola w Abramowie. Został założony w 2007 r., aczkolwiek historia Szkoły Podstawowej sięga roku 1918. Budynek szkoły został oddany do użytku w 1975 r. a potem kilkakrotnie modernizowany.

Kadrę pedagogiczną w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Abramowie stanowi zespół 19 nauczycieli legitymujących się długim stażem pracy. Zatrudnieni nauczyciele posiadają wymagane kwalifikacje oraz stale je podnoszą, podejmując studia podyplomowe oraz uczestnicząc w kursach i warsztatach metodycznych. W Zespole Szkolno – Przedszkolnym pracują następujące osoby:
 • p. Iwona Janek (Dyrektor oraz nauczyciel języka polskiego),
 • p. Magdalena Kutnik (nauczyciel przedszkola), p. Mariola Piech (nauczyciel przedszkola),
 • p. Iwona Sztorc (nauczyciel przedszkola), p. Agnieszka Zaworska (oddział przedszkolny),
 • p. Anna Korzeniowska (edukacja wczesnoszkolna), p. Jolanta Marzec (edukacja wczesnoszkolna),
 • p. Barbara Paluch (edukacja wczesnoszkolna), p. Jolanta Chomiuk (wychowawca świetlicy),
 • p. Aneta Podświadek (psycholog szkolny), p. Maria Kowalczyk (nauczyciel bibliotekarz),
 • p. Małgorzata Białek (katecheta), p. Bożena Rojek (nauczyciel języka polskiego i historii),
 • p. Marta Pyzio (nauczyciel języka angielskiego), p. Aneta Flisiak (nauczyciel matematyki i przyrody),
 • p. Bogdan Białas (nauczyciel muzyki), p. Agnieszka Jańczak (nauczyciel plastyki),
 • p. Małgorzata Zarychta (nauczyciel informatyki, techniki i wychowania fizycznego),
 • p. Agnieszka Kozłowska (nauczyciel wychowania do życia w rodzinie).

W administracji i obsłudze pracują:
 • p. Paulina Skorupska,
 • p. Anna Czuryszkiewicz,
 • p. Teresa Kutnik,
 • p. Ewa Panas,
 • p. Iwona Rusinek,
 • p. Zenobia Tatarczak,
 • p. Ewa Wawruch,
 • p. Teresa Woch.
Przedszkole powstało w 2007 r., jest placówką składającą się z 2 oddziałów (3-4-latki i 4-5-latki). Do przedszkola uczęszczają dzieci z terenu całej gminy, zajęcia odbywają się od godziny 7.00 do 16.00. Dzieci mają możliwość korzystania z 3 posiłków w ciągu dnia. Oprócz zajęć dydaktyczno – wychowawczych prowadzone są zajęcia z języka angielskiego i religii. Nauczyciele organizują różne imprezy i uroczystości, na które zapraszają rodziców dzieci np. Andrzejki, wizyty Św. Mikołaja, Dzień Babci, Dzień Matki, Dzień Dziecka.

Przy szkole podstawowej działa oddział przedszkolny (dawniej tzw. "zerówka"), do którego uczęszcza 25 dzieci (5-6-latki). Od wielu lat współpracuje on z instytucjami na terenie gminy. W ramach współpracy organizuje spotkania, uroczystości i wycieczki. Dzieci biorą czynny udział w konkursach i akcjach na rzecz potrzebujących. W roku 2011 dwie dziewczynki zostały laureatkami konkursu „Czytelnik roku 2011”- Gabriela Gol zajęła I miejsce na szczeblu gminnym i II na szczeblu powiatu, natomiast Joanna Rola II miejsce.