, Imieniny:
Jesteś na: Gmina Oświata
Oświata
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Abramowie składa się ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Abramowie i Przedszkola w Abramowie. Został założony w 2007 r . aczkolwiek historia Szkoły Podstawowej sięga roku 1918. Budynek szkoły został oddany do użytku w 1975 r. a potem kilkakrotnie modernizowany.
 
Kadrę pedagogiczną w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Abramowie stanowi zespół 19 nauczycieli legitymujących się długim stażem pracy. Zatrudnieni nauczyciele posiadają wymagane kwalifikacje oraz stale je podnoszą, podejmując studia podyplomowe oraz uczestnicząc w kursach i warsztatach metodycznych. W Zespole Szkolno – Przedszkolnym pracują następujące osoby:

 • p. Iwona Janek (Dyrektor oraz nauczyciel języka polskiego),
 • p. Magdalena Kutnik (nauczyciel przedszkola),
 • p. Mariola Piech (nauczyciel przedszkola),
 • p. Iwona Sztorc (nauczyciel przedszkola),
 • p. Agnieszka Zaworska (oddział przedszkolny),
 • p. Anna Korzeniowska (edukacja wczesnoszkolna),
 • p. Jolanta Marzec (edukacja wczesnoszkolna),
 • p. Barbara Paluch (edukacja wczesnoszkolna),
 • p. Jolanta Chomiuk (wychowawca świetlicy),
 • p. Aneta Podświadek (psycholog szkolny),
 • p. Maria Kowalczyk (nauczyciel bibliotekarz),
 • p. Małgorzata Białek (katecheta),
 • p. Bożena Rojek (nauczyciel języka polskiego i historii),
 • p. Marta Pyzio (nauczyciel języka angielskiego),
 • p. Aneta Flisiak (nauczyciel matematyki i przyrody),
 • p. Bogdan Białas (nauczyciel muzyki),
 • p. Agnieszka Jańczak (nauczyciel plastyki),
 • p. Małgorzata Zarychta (nauczyciel informatyki, techniki i wychowania fizycznego),
 • p. Agnieszka Kozłowska (nauczyciel wychowania do życia w rodzinie).

W administracji i obsłudze pracują:
 • p. Paulina Skorupska,
 • p. Anna Czuryszkiewicz,
 • p. Teresa Kutnik,
 • p. Ewa Panas,
 • p. Iwona Rusinek,
 • p. Zenobia Tatarczak,
 • p. Ewa Wawruch,
 • p. Teresa Woch.
Przedszkole powstało w 2007 r. jest placówką składającą się z 2 oddziałów (3-4-latki i 4-5-latki). Do przedszkola uczęszczają dzieci z terenu całej gminy, zajęcia odbywają się od godziny 7.00 do 16.00. Dzieci mają możliwość korzystania z 3 posiłków w ciągu dnia. Oprócz zajęć dydaktyczno – wychowawczych prowadzone są zajęcia z języka angielskiego i religii. Nauczyciele organizują różne imprezy i uroczystości, na które zapraszają rodziców dzieci np. Andrzejki, wizyty Św. Mikołaja, Dzień Babci, Dzień Matki, Dzień Dziecka.
 
Przy szkole podstawowej działa oddział przedszkolny (dawniej tzw. "zerówka" ), do którego uczęszcza 25 dzieci (5-6-latki). Od wielu lat współpracuje on z instytucjami na terenie gminy. W ramach współpracy organizuje spotkania, uroczystości i wycieczki. Dzieci biorą czynny udział w konkursach i akcjach na rzecz potrzebujących. W roku 2011 dwie dziewczynki zostały laureatkami konkursu „Czytelnik roku 2011”- Gabriela Gol zajęła I miejsce na szczeblu gminnym i II na szczeblu powiatu, natomiast Joanna Rola II miejsce.

Nazwa: Zespół Szkolno-Przedszkolny

NIP: 714-198-90-34
Województwo: lubelskie
Powiat: lubartowski
Gmina: Abramów
Miejscowość: Abramów
Adres: ul. Szkolna 31
Kod pocztowy: 21-143
 
 
Kontakt:

Tel: 81 852 50 25
Faks: 81 852 50 25
E-mail: sp-abramow@o2.pl
www: zspabramow.superszkolna.pl

Dyrektor Szkoły:

mgr Iwona Janek

Tel. 81 852 50 25
Faks: 81 852 50 25
E-mail: sp-abramow@o2.pl