, Imieniny:
Jesteś na: Gospodarka
Gospodarka
Gospodarka gminy Abramów opiera się głównie na rolnictwie. Sektor rolny i działalność gospodarcza około rolnicza ma bardzo duże znaczenie społeczno-gospodarcze. Rolnictwo jest główną gałęzią gospodarki, która ma znaczący wpływ na poziom rozwoju gminy i standard życia mieszkańców.

W gminie funkcjonuje 1624 gospodarstw rolnych. Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego wynosi 5,2 ha.
Grunty orne w 97% są własnością gospodarstw indywidualnych. Jedynie 0,3 % (25,10 ha) pozostaje we władaniu AWRSP i innych.
 
Użytki rolne zajmują 7,1 tys. ha, czyli 87% ogólnej powierzchni gminy. Aż 78% powierzchni użytków rolnych zajmują grunty orne, 21% łąki i pastwiska, natomiast tylko 1 % stanowią sady.
 
 

Gmina Abramów

 

ha

%

Powierzchnia ogółem

8454

100

Użytki rolne ogółem, w tym:

  • grunty orne

  • łąki i pastwiska

  • sady

87

78

21

1

Lasy i grunty orne

 

9,0

 
 
Gleby w gminie charakteryzują się generalnie średnią żyznością. Większość należy do III i IV klasy bonitacyjnej, znikomą powierzchnię stanowią gleby klasy V i VI.

Struktura gleb pod względem jakościowym w gminie

Jakość gleb determinuje w dużym stopniu kierunki upraw roślin i hodowli zwierząt. W uprawach dominują zboża, ziemniaki i owoce miękkie. Domeną gminy jest także hodowla żywca wieprzowego i krów mlecznych. Na szczególną uwagę zasługuje również rozpowszechniona na dużą skalę uprawa ziół w gminie, w tym przede wszystkim kozłka lekarskiego (łac. Valeriana).