, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Bezpieczne usuwanie i...

Aktualności

Bezpieczne usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Abramów
Opublikowano: 23-05-2016

Bezpieczne usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Abramów

Gmina Abramów informuje, że realizacja zadania pn.” Usuwanie wyrobów zawierających azbest” jest dotowana na podstawie umowy nr 156/2016/D/OZ z dnia 19.05.2016 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest,  w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.


Powrót