, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Informacja o zmianie nazwy ulicy

Aktualności

Informacja o zmianie nazwy ulicy
Opublikowano: 12-10-2016

Informacja o zmianie nazwy ulicy

Informujemy, że od dnia 12 października 2016 r. ulega zmianie dotychczasowa  nazwa ul. 22 Lipca na ulicę o nazwie ul. Szkolna na podstawie Uchwały Nr XXI/96/2016 Rady Gminy Abramów z dnia 2 września 2016 r.

Ponadto informujemy, że zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U.2016 r. poz. 744):

  • zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową,
  • pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia
    w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na postawie ustawy są wolne od opłat

 

Wójt Gminy Abramów
mgr inż. Artur ChomiukUchwała nr XXI/96/2016 Rady Gminy Abramów z dnia 2 września 2016 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [38.01 KB]

Uchwała nr XXI/96/2016 Rady Gminy Abramów z dnia 2 września 2016 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy - Dziennik Urzędowy, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [131.88 KB]

Powrót