, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na...

Aktualności

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie wyrobów zawierających azbest - IV nabór
Opublikowano: 28-05-2020

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie wyrobów zawierających azbest - IV nabór

Nabór zgłoszeń trwa od dnia 25.05.2020 r. do dnia 03.07.2020 r.

Powyższe odbywać się będzie w ramach projektu pn. "System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020. Projekt jest realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych. Proces ten został ułatwiony, po zmianie Regulaminu dobrowolnego przystąpienia do  Projektu. Osoba, która złożyła, bądź złoży zgłoszenie lokalizacji na demontaż, a zdemontuje azbest z dachu we własnym zakresie, wystarczy, że podpisze Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu z demontażu na odbiór odpadu z ziemi. Nie będzie musiała ponownie składać zgłoszenia lokalizacji na sam odbiór odpadów azbestowych z ziemi.
 
Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu będzie przekazywane Właścicielowi do podpisania przez Wykonawcę usuwającego azbest z posesji.
 
Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Abramowie oraz na stronie: http://www.azbest.lubelskie.pl
 
Druki dokumentów niezbędnych do naboru można pobrać ze strony: http://www.azbest.lubelskie.pl  – Zakładka Aktualności.
 
Jednocześnie informujemy, że osoby zakwalifikowane w niniejszym naborze uzyskają wsparcie w latach 2020 – 2021, po zrealizowaniu zgłoszeń lokalizacji osób z poprzednich trzech naborów.
 
Teraz jesteśmy dostępni również na facebooku: https://www.facebook.com/Bezpiecznibezazbestu
 
Powrót