, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Powszechny dostęp do szybkiego Internetu

Aktualności

Powszechny dostęp do szybkiego Internetu
Opublikowano: 05-06-2020

Powszechny dostęp do szybkiego Internetu

W dniu 2 kwietnia 2020 r. został złożony wniosek do Centrum Projektów Polska Cyfrowa o dofinansowanie powierzenia grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I ,,Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”. Działanie 1.1: ,,Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. ,,Zdalna Szkoła” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Gmina Abramów w dniu 20 kwietnia 2020 r., podpisała umowę na dofinansowanie w Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Komputery i tablety zakupione w ramach programu „Zdalna Szkoła” zostały przekazane dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Abramowie, Szkoły Podstawowej w Wielkolesie i Szkoły Podstawowej w Wielkiem. Łączna kwota na zakup komputerów dla wszystkich szkół wyniosła 44 623,25 zł.

 

Powrót