, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD...

Aktualności

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY ABRAMÓW ZA 2019 ROK
Opublikowano: 10-06-2020

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY ABRAMÓW ZA 2019 ROK

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Wójt Gminy Abramów przedstawia Raport o stanie Gminy Abramów za 2019 rok.

Raport obejmuje podsumowanie działalności w roku poprzednim.
 
W debacie nad Raportem o stanie Gminy Abramów za 2019 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem zobowiązany jest złożyć do Przewodniczącej Rady Gminy Abramów pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.
 
Rada Gminy Abramów rozpatrzy Raport na sesji Rady Gminy, która odbędzie w dniu 10 lipca 2020 r. o godz.10.00.
 
W związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 09 lipca 2020 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Abramowie, pokój Nr 10.
 
W załączeniu formularz zgłoszenia.
 
Powrót