, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności OGŁOSZENIE Z DN. 13.10.2016...

Aktualności

OGŁOSZENIE  Z DN. 13.10.2016 Konsultacje "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 r."
Opublikowano: 13-10-2016

OGŁOSZENIE Z DN. 13.10.2016 Konsultacje "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 r."

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na terenie Gminy Abramów.

Realizując Uchwałę Nr IV/15/2011 Rady Gminy Abramów z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych

organizacji, Wójt Gminy Abramów w dniu 13 października 2016r. ogłasza:

konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

  1. Przedmiotem konsultacji będzie "Program współpracy Gminy Abramów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017r."
  2. Konsultacje mają na celu sprecyzowanie zakresu współdziałania oraz określenie reguł współpracy, a także wskazania zakresu zadań merytorycznych w "Programie współpracy Gminy Abramów z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok”
  3. Projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy na 2016 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), zostanie zamieszczony na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Abramowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
  4. Konsultacje będą trwały od 13 października 2016 r. do 28 października 2016 r. W tym terminie możliwe jest zgłaszanie wszelkich uwag i opinii dotyczących ww. programu.

Uwagi oraz opinie prosimy składać pisemnie do Sekretariatu Urzędu Gminy Abramów lub przesłać na adres: gmina@abramow.pl.

  1. Konsultacje obejmują zasięgiem Gminę Abramów.

 

Projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok.

 

Powrót