, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Zarządzenie Nr 48/2020 Wójta Gminy...

Aktualności

grafika ogólna- zarządzenie wójta gminy Abramów - długopis na dokumentach
Opublikowano: 22-07-2020

Zarządzenie Nr 48/2020 Wójta Gminy Abramów z dnia 22 lipca 2020 roku

w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 46/2020 Wójta Gminy Abramów z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie organizacji pracy Urzędu Gminy w Abramowie polegającej na wyłączeniu zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom oraz określeniu zadań wyłączających bezpośrednią obsługę interesantów.

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 ze zm.) przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm. ) oraz przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 ze  zm.)  zarządzam, co następuje:
 
§ 1
 
Uchyla się Zarządzenie Nr 46/2020 Wójta Gminy Abramów z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie organizacji pracy Urzędu Gminy w Abramowie polegającej na wyłączeniu zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom oraz określeniu zadań wyłączających bezpośrednią obsługę interesantów.
 § 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                                                                                              Wójt Gminy
 
                                                                                                    mgr inż. Marek Kowalski
 
Powrót