, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Konkurs - Lubelszczyzna dla...

Aktualności

Grafika Konkurs
Opublikowano: 13-10-2020

Konkurs - Lubelszczyzna dla Niepodległej w 1920 roku

Do 21 października 2020 roku można przesyłać zgłoszenia do konkursu organizowanego w ramach projektu Wojewody Lubelskiego pt. „Lubelszczyzna dla Niepodległej w 1920 roku”, adresowanego do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa lubelskiego.


 
Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w Konkursie?
 
Przygotować w zespołach złożonych z 2-4 uczniów pod opieką nauczyciela projekt edukacyjny, którego tematyka dotyczy historii wojny polsko-bolszewickiej na terenie województwa lubelskiego, przebiegu działań zbrojnych, losów żołnierzy na froncie lub różnorodnych form patriotycznego zaangażowania społeczeństwa w czasie walk z najeźdźcą.
 
Praca może obrać jedną z wymienionych form:
 

Plakatu; Lapbooka – teczki kreatywnej; Grafiki komputerowej; Komiksu; Wystawy (konieczna dokumentacja fotograficzna lub filmowa wystawy); Scenki filmowej; Flash mob’u; Reklamy w formie graficznej/filmowej; Audycji radiowej / podcastu; Zdjęć; Utworu słownego; lub innej formy artystycznej.

 
Prace wykonane w jednej z technik elektronicznych należy przesłać na nośniku pamięci, np. płycie CD, DVD lub na pendrive. Do udziału w drugim etapie zaproszonych zostanie dziesięć drużyn szkolnych w każdej z kategorii, których prace zostały najwyżej ocenione przez komisję konkursową złożoną z przedstawicieli Wojewody Lubelskiego, Lubelskiego Kuratora Oświaty, Muzeum Lubelskiego w Lublinie i Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Lublinie, którzy są partnerami Projektu.
 
Konkurs jest organizowany w ramach rządowego Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.

Plakat konkursowy z informacjami powyżej

Powrót