, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Drodzy SENIORZY

Aktualności

Logo Wspieraj Seniora
Opublikowano: 30-10-2020

Drodzy SENIORZY

Uprzejmie informujemy, że od 20 października do 31 grudnia 2020r. działa Program ,,WSPIERAJ SENIORA ”. Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

Program adresowany jest do:

  1. osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19,

  2. w szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia.

Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii dzwoni na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów.

Tel: 22 505 11 11

Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej.

Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się telefonicznie z Seniorem, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby tj. artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.
Koszty zakupów pokrywa Senior. Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Abramowie

Powrót