, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności PSR 2020 - Konkurs Prezesa GUS na...

Aktualności

plakat  PSR 2020 - Konkurs Prezesa GUS na gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych w kanale samospisu
Opublikowano: 10-11-2020

PSR 2020 - Konkurs Prezesa GUS na gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych w kanale samospisu

Zapraszamy wszystkie gminy do udziału w konkursie "Konkurs Prezesa GUS na gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych w kanale samospisu". Termin zgłaszania się do konkursu upływa z dniem 25 listopada br., a zakończeniem jest ogłoszenie zwycięzców do 15 grudnia br.

Konkurs adresowany jest do gmin, w których użytkownicy gospodarstw rolnych dokonują samospisu internetowego w okresie od 1 września do 30 listopada 2020 r.

W konkursie gminy w każdym województwie otrzymają nagrody, odpowiednio:

  • . za zajęcie I miejsca - 5 komputerów all-in-one, 2 urządzenia wielofunkcyjne,
  • . za zajęcie II miejsca - 3 komputery stacjonarne, 3 monitory, 4 tablety, 1 urządzenie wielofunkcyjne,
  • . za zajęcie III miejsca - 2 komputery stacjonarne, 2 monitory, 3 tablety, 1 urządzenie wielofunkcyjne,
  • . za zajęcie IV miejsca - 7 tabletów, 1 urządzenie wielofunkcyjne,
  • . za zajęcie V miejsca - 6 tabletów, 1 urządzenie wielofunkcyjne.

Dodatkowo Komitety Konkursowe będą mogły przyznać nagrodę specjalną Prezesa GUS w każdym województwie. Nagroda przeznaczona jest dla gminy najbardziej zaangażowanej we współpracę z Urzędem Statystycznym, gdzie brane są pod uwagę wszystkie działania obejmujące okres od początku do końca trwania PSR 2020 tj. od 1.09.2020 r. do 30.11.2020 r. Nagrodę specjalną stanowi sprzęt elektroniczny w postaci 7 tabletów i 1 urządzenia wielofunkcyjnego.

Wszystkie informacje związane z konkursem, Regulamin, skład jury, będą opublikowane na stronie https://spisrolny.gov.pl w zakładce konkursy.

Zgłoszenia należy wysyłać na adres:  z tematem maila "Konkurs Prezesa GUS na gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych w kanale samospisu - zgłoszenie".

Osoby do kontaktu w sprawie konkursu: Magdalena Rosołowska  lub Sławomir Dziaduch 

Zachęcamy do udziału w konkursie.

Ikona docRegulamin Konkursu Prezesa GUS na gmine o najwyzszym odsetku spisanych, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [115.00 KB]

Ikona docFormularz zgloszeniowy uczestnika konkursu, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [82.50 KB]

Ikona docWzór Protokołu przekazania nagrody rzeczowej, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [75.50 KB]

Ikona docZgoda na rozpowszechnianie wizerunku, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [55.50 KB]

Ikona docInformacja o przetwarzaniu danych osobowych Uczestników Konkursu, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [72.00 KB]

Powrót