, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Informacja

Aktualności

Kronikarz
Opublikowano: 17-11-2020

Informacja

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie, na wniosek Komisji Historycznej OW planuje w nieodległej przyszłości zorganizowanie Wojewódzkiego Klubu Kronikarza OSP. Podstawowym celem działalności Klubu będzie propagowanie dokumentowania historii oraz dorobku Ochotniczych Straży Pożarnych poprzez spisywanie kronik w Ochotniczych Strażach Pożarnych województwa lubelskiego.

Wzorem innych klubów działających w kraju, do zadań lubelskiego Klubu Kronikarza będzie między innymi należało:

  • promowanie kronikarstwa w OSP,
  • wystawiennictwo twórczości kronikarskiej (np. podczas Zjazdów, zawodów itp.),
  • zachęcanie kronikarek i kronikarzy OSP do czynnego udziału w dokumentowaniu strażackiej historii,
  • organizowanie klubów kronikarskich OSP na szczeblu powiatowym i gminnym,
  • organizowanie przeglądów i konkursów kronik na szczeblu wojewódzkim,
  • wspieranie organizacji przeglądów lub konkursów kronik OSP na szczeblu powiatowym i gminnym oraz ich propagowanie (także w połączeniu z wystawami starego historycznego sprzętu),
  • przeprowadzanie fachowych szkoleń i warsztatów dla kronikarek i kronikarzy czynnych oraz zaczynających pracę kronikarską, 
  • propagowanie wojewódzkich i ogólnopolskich konkursów kronik.

Kronikarz – to nie zawód. To pasja.

 

Kronika jako forma literacka dokumentuje dążenia do zachowania tradycji, dorobku, kształtowania więzi międzypokoleniowej ale też wzbogaca uniwersalne wartości społeczno - kulturowe pokoleń. Naszym zdaniem nikt inny nie jest lepiej predysponowany do upowszechniania ruchu kronikarskiego jak właśnie kronikarki i kronikarze OSP. Kronikarki i kronikarze, są także gwarantami przekazywania w przystępny sposób historii straży pożarnych następnym pokoleniom.

 W związku z powyższym, prosimy o rozpropagowanie niniejszej informacji wśród druhen i druhów w Ochotniczych Strażach Pożarnych na terenie działania wszystkich oddziałów gminnych i powiatowych, a druhny i druhów z poszczególnych jednostek OSP zachęcamy do wstąpienia i pracy w powołanym w sprzyjających okolicznościach Klubie.

Zgłoszenia udziału druhen i druhów kronikarzy w pracach Klubu prosimy o przesyłanie na adres mailowy przewodniczącego Komisji Historycznej OW ZOSP RP w Lublinie druhmirek@op.pl podając imię i nazwisko, adres mailowy i OSP, którą reprezentuje.

Ze strażackim pozdrowieniem

P R E Z E S
ZARZĄDU ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO
ZWIĄZKU OSP RP
Marian Starownik
 
Powrót