, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Ogólnopolski Strażacki Konkurs...

Aktualności

Malowanie
Opublikowano: 17-11-2020

Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny 2020 - 2021

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Lublinie ogłasza edycję 2020-2021 Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego pod tytułem „100 – lat Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Wierni tradycji w służbie drugiemu człowiekowi”.

Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci, młodzieży i twórców nieprofesjonalnych tematyką strażacką, ochroną przeciwpożarową, tradycją i życiem środowisk strażackich. Konkurs ten sprzyja również rozwojowi uzdolnień plastycznych. Tematyka konkursu jest dosyć szeroka i obejmuje udział środowiska strażackiego w szkoleniach, zawodach, akcjach ratowniczogaśniczych, zwalczaniu klęsk żywiołowych, ekologicznych jak również tematykę historii pożarnictwa. Natomiast przedmiotem są prace w dziedzinie malarstwa, rysunku, grafiki, tkactwa, rzeźby, metaloplastyki, itp.

 

Szczegółowe warunki konkursu zawiera załączony regulaminNOWY od roku 2020, dostępny również na stronie www.zosprp.pl w zakładce Regulaminy/ Konkurs plastyczny. 

I – eliminacje środowiskowe- powinny być zakończone do 6 grudnia,

II – eliminacje gminne, miejskie, miejsko-gminne– powinny być zakończone do 7 stycznia,

III – eliminacje powiatowe- powinny być zakończone do 10 lutego,

IV- eliminacje wojewódzkie - powinny być zakończone do 28 lutego,

V – eliminacje centralne – powinny być zakończone do 31 marca.

 

Zarząd Oddziału Powiatowego przesyła do Biura Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie łącznie z protokołem z podsumowania konkursu na terenie powiatu od 1 do 5 prac w każdej grupie wiekowej w terminie do 15 lutego 2021 r. Praca na odwrocie powinna być zaopatrzona specjalną metryczką (w załączeniu). W przypadku braku organizacji III etapu konkursu placówki przesyłają maksymalnie po 3 prace w każdej grupie wiekowej. Podsumowanie wojewódzkie odbędzie się na przełomie lutego / marca 2021 r. 

Na finał centralny przesłanych zostanie po 5 prac z każdej grupy wiekowej. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie OW ZOSP RP w Lublinie www.zosprp.lublin.pl, oraz przesłane do Oddziałów Powiatowych, z terenu których zostaną otrzymane prace.

Pozostałe warunki organizacji konkursu

1. Do oceny prac na szczeblu wojewódzkim nie będą przyjmowane prace przestrzenne oraz arkusze o powierzchni więcej niż 1m2 i prace zbiorowe.

2. Prace, które nie zostaną zakwalifikowane do szczebla Krajowego można odbierać w terminie do 15 marca 2021 r.

3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do pozostawienia prac i wykorzystania dla potrzeb wydawniczych lub innych (o ile autor nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń w tej sprawie).

 

Prosimy druha Prezesa o przekazanie tej informacji do gmin oraz zainteresowanych placówek na terenie powiatu. Rok 2021 to rok obchodów 100-lecia istnienia i działalności Związku OSP RP – organizacji zrzeszającej ochotnicze straże pożarne, w których służbę na wielu polach społecznej aktywności od ponad wieku pełnią strażacy ochotnicy służąc ojczyźnie i drugiemu człowiekowi.

 

Zachęcamy do udziału w konkursie by poprzez różnego rodzaju techniki plastyczne przedstawić i pokazać jak widziana jest strażacka służba oczami innych: dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

 

Ikona docxKarta zgłoszenia, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [20.19 KB]

Ikona pdfTreść konkursu, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [266.47 KB]

Ikona pdfRegulamin, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.73 MB]

 

 

 

Powrót