, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Powszechny Spis Rolny - Udostępnianie...

Aktualności

Baner z napisem udostępnianie informacji statystycznych
ze spisów powszechnych
Opublikowano: 19-11-2020

Powszechny Spis Rolny - Udostępnianie informacji statystycznych ze spisów powszechnych

Wyniki spisu rolnego są jednym z najważniejszych źródeł danych, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo. Dostarczają informacji na potrzeby Wspólnej Polityki Rolnej, w tym do negocjacji w ramach UE rodzaju i wielkości dopłat dla rolnictwa i obszarów wiejskich, a także pokazują zmiany, jakie zaszły na przestrzeni lat 2010-2020.

Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie UE rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, oraz wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r.

W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. Poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w Polsce w 2010 r.

Ustawa o spisie rolnym reguluje zakres, formę i tryb przeprowadzenia przez Prezesa GUS powszechnego spisu rolnego w 2020 r., oraz zakres, formę i tryb prac związanych z przygotowaniem i opracowaniem wyników spisu.

 

Ikona pdfWyniki prezentacji, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [529.77 KB]

Powrót