, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o...

Aktualności

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. 1959 Nr 11 poz. 62)
Opublikowano: 24-10-2016

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. 1959 Nr 11 poz. 62)

stanowi, że wszystkie groby ziemne i groby pojedyncze murowane podlegają opłatom związanym z zastrzeżeniem przeciwko ponownemu użyciu grobu do chowania (tzn. wyznaczenia grobu do kolejnego pochówku przez zarządzającego cmentarzem).

Opłata taka (zgodnie z ustawą) odpowiadać ma wysokością opłacie przewidzianej za pochowanie zwłok i ma skutek na dalszych 20 lat (art. 7  ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych). Ponieważ taki skutek prawny może nastąpić tylko po wniesieniu wymaganej opłaty w pełnej wysokości, winna ona być wniesiona jednorazowo w całości, w wysokości ustalonej w cenniku opłat za korzystanie z cmentarza, obowiązującym w dniu wnoszenia opłaty. Ustawa nie przewiduje wnoszenia opłat w niższej wysokości ani za okresy krótsze niż 20 lat.

Groby murowane rodzinne, zarówno tradycyjne jak i urnowe, nie podlegają opłatom za kolejne okresy dwudziestoletnie.

Biorąc pod uwagę ten przepis należy zważyć, iż grób murowany umożliwia trwałe korzystanie z niego i pochówek innych osób bez względu na ograniczenia czasowe i nie wymaga także dalszych opłat, poza opłatą za każdą kolejno pochowaną osobę. Tym samym pobieranie opłat za przedłużenie prawa do grobu murowanego jest niezgodne z prawem, gdyż możliwość pobierania takich opłat istnieje tylko w przypadku grobów ziemnych. Osoba, która uiściła po upływie 20 lat kolejną opłatę za przedłużenie prawa do grobu murowanego, może żądać jej zwrotu na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu.

 

Wyciąg z ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. 1959 Nr 11 poz. 62)

 

Art. 7. 1. Grób nie może być użyty do ponownego chowania przed upływem lat 20.

  1. Po upływie lat 20 ponowne użycie grobu do chowania nie może nastąpić, jeżeli jakakolwiek osoba zgłosi zastrzeżenie przeciw temu i uiści opłatę, przewidzianą za pochowanie zwłok. Zastrzeżenie to ma skutek na dalszych lat 20 i może być odnowione.
  2. Przepisy ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do chowania zwłok w grobach murowanych przeznaczonych do pomieszczenia zwłok więcej niż jednej osoby, a także do chowania urn zawierających szczątki ludzkie powstałe w wyniku spopielenia zwłok.
  3. Dozwolone są umowy, przedłużające termin, przed upływem którego nie wolno użyć grobu do ponownego pochowania.

Tekst Ustawy, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [162.17 KB]

Powrót