, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności OGŁOSZENIE DLA ROLNIKÓW

Aktualności

folia na szklarni
Opublikowano: 08-02-2021

OGŁOSZENIE DLA ROLNIKÓW

Co zrobić z odpadami z gospodarstwa rolnego takimi jak folia czy opony?

W związku z pojawiającymi się ostatnio pytaniami dotyczącymi postępowania  z odpadami  rolniczymi takimi jak folia czy opony, informujemy jak należy postępować z tego typu odpadami.

Na podstawie art. 6c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2020 poz. 1439): Gminy są zobowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy.

Natomiast z nieruchomości niezamieszkałych tj. urząd, szkoły, sklepy oraz inne osoby prowadzące działalność gospodarczą odpady są odbierane przez firmę (posiadającą wpis do rejestru działalności regulowanej na terenie gminy Abramów) z którą dany podmiot powinien mieć podpisaną umowę.

Gospodarstwo rolne w części, w której zamieszkuje osoba prowadząca to gospodarstwo oraz jego rodzina klasyfikuje się jako nieruchomość zamieszkałą i z takiej nieruchomości będzie zapewniony odbiór odpadów komunalnych zgodnie z przyjętymi uchwałami Rady Gminy w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami (16zł i 15zł dla osób które złożyły deklarację o kompostowaniu bioodpadów).

Natomiast część gospodarstwa, która obejmuje pomieszczenia na pasze, sianokiszonkę, dla zwierząt, opryski i nawozy zgodnie art. 6c ust 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie może być zakwalifikowana do tej kategorii.

Folie po kiszonkach, sznurki, opony od ciągników przepracowany olej silnikowy, środki ochrony roślin, i inne odpady powstające w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego nie mogą być zaliczone do kategorii odpadów komunalnych. Odpady powstające w gospodarstwach rolnych są odpadami powstającymi z tytułu prowadzenia działalności rolniczej, a nie bytowania ludzi.

Wszystkie odpady powstające w gospodarstwie rolnym powinny być przekazywane podmiotom, które zajmują się ich zagospodarowaniem i posiadają stosowne zezwolenia np.

  • opony od maszyn rolniczych można oddać w punktach świadczących usługę wymiany takich opon (za opłatą, w zależności od firmy) lub tam, gdzie dokonujecie Państwo zakupu nowych opon w momencie realizacji zakupu;
  • opakowania po środkach ochrony roślin do sklepu ogrodniczego;
  • przepracowany olej oddany do stacji kontroli pojazdów.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (zlokalizowany na dawnej bazie SKR w Abramowie) został utworzony dla mieszkańców z terenów nieruchomości zamieszkałych i tam można oddawać odpady, które zostaną wytworzone w części mieszkalnej prowadzonego gospodarstwa rolnego.

Zagospodarowanie odpadów pochodzących z produkcji rolniczej jest obowiązkiem rolnika. Odpadów tych nie można oddawać razem z odpadami z gospodarstw domowych firmie odbierającej regularnie odpady z posesji na terenie Gminy. Nie przyjmuje ich również Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Abramowie, gdyż punkt ten przeznaczony jest tylko dla odpadów pochodzących z gospodarstw domowych.

System, który obowiązuje od 1 lipca 2013 roku dotyczy wyłącznie odpadów komunalnych, co jest zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2020 r. poz. 797 ze zm.).

ODPADY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ TAKIMI NIE SĄ.

Informujemy, że folie można przekazać do firm, które zajmują się ich zbieraniem i utylizacją (np. PPHU T-R BUD TOMASZ SIWIEC, Zawada 63, 24-160 Wąwolnica, woj. Lubelskie, tel. 691122383). Odbiór odpadów z produkcji rolniczej jest usługą odpłatną.


Zgodnie z art.3 ust. 2 pkt 9 lit f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r poz. 1439 z późn. zm.) Gmina Abramów zamieszcza informacje dotyczące adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne.

Rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować te odpady, np. przez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie.

Poniżej zamieszczono wykaz podmiotów zbierających odpady z gospodarstw rolnych (adresy pozyskano ze stron internetowych):

Odpady folii i sznurka:

  • PPHU T-R BUD TOMASZ SIWIEC, Zawada 63, 24-160 Wąwolnica, woj. Lubelskie, tel. 691122383 - działalność z zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów typu: folie po sianokiszonce (folie po balotach), worki po nawozie, worki typu Big-Bag (firma nie odbiera folii czarnej i czarno-białej).

  • Lub–Eko-Plus, ul. Metalurgiczna 17c, 20-234 Lublin, tel. 502636439 - folia odpadowa (niezanieczyszczona), sznurek, opony powstające w gospodarstwach rolnych.

  • EastEco Daniel Czyżak, ul. Podleśna 42, 21-512 Zalesie k. Białej Podlaskiej, tel. 514687876 - folie rolnicze po sianokiszonce, kukurydzy, truskawkach, pieczarkach, po nawozach, tunelach, sznurki do snopowiązałki, opakowania po chemii gospodarczej.

  • REMONDIS Sp. z o.o., ul. Puszkina 41, 42-530 Dąbrowa Górnicza, tel. 501230542 - działalność z zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów z opakowań tworzyw sztucznych, pochodzących m.in. z działalności rolniczej typu: sznurki i siatki rolnicze, folie rolnicze (po sianokiszonce, tunelach ogrodowych), worki typu big-bag, opakowania po nawozach oraz środkach ochrony roślin.

 

Opony:

  • P.W. Skoczylas Maciej Skoczylas, ul. Fabryczna 16, 24-320 Poniatowa - tel. 691370360.

  • Orzeł S.A., ul. Przemysłowa 50, 24-320 Poniatowa, tel. 667713999 (transport we własnym zakresie).

  • Recykl Organizacja Odzysku S.A., ul. Fabryczna 6, 22-100 Chełm, tel. 667955230, 667955016 (transport we własnym zakresie).

 

Odpady mechaniki pojazdowej:

Eko Prim Sp. z o.o., ul. Metalurgiczna 17H, 20-234 Lublin, tel. 817490926, (tworzywa sztuczne, szyby, płyny eksploatacyjne, filtry paliwa- oleju i powietrza, czyściwo, opakowania po olejach i płynach oraz odbiór m.in.: zaolejonych wód, emulsji olejowych, szlamów, odpadów ciekłych, farb, lakierów, klejów, rozpuszczalników, benzyn, ubrań roboczych).

Powrót
Godziny pracy urzędu
Godziny pracy Urzędu Gminy Abramów

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30
Odnawialne Źródła Energii
Mapa Gminy Abramów
Wirtualna Wycieczka po Gminie Abramów