, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Przyjmujemy zgłoszenia na usuwanie...

Aktualności

Baner z napisem: Usuwamy AZBEST BEZPŁATNIE
Opublikowano: 08-02-2021

Przyjmujemy zgłoszenia na usuwanie azbestu do 26.02.2021 roku

W poniedziałek 1 lutego urząd gminy rozpoczął nabór wniosków na usunięcie azbestu (Zgłoszenia lokalizacji). Nabór potrwa do 26 lutego 2021r. Warto jednak nie zwlekać i pospieszyć się ze złożeniem wniosku.

Jest to V nabór zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych i prawdopodobnie ostatni w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych. Proces ten został ułatwiony, po zmianie Regulaminu dobrowolnego przystąpienia do Projektu. Osoba która złożyła, bądź złoży zgłoszenie lokalizacji na demontaż, a zdemontuje azbest z dachu we własnym zakresie, wystarczy, że podpisze „Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu” z demontażu na odbiór odpadu z ziemi. Nie będzie musiała ponownie składać zgłoszenia lokalizacji na sam odbiór odpadów azbestowych z ziemi.

„Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu” będzie przekazywane Właścicielowi do podpisania przez Wykonawcę usuwającego azbest z posesji.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Abramowie oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl

Druki dokumentów niezbędnych do naboru są dostępne pod linkiem:

http://www.azbest.lubelskie.pl/aktualnosci/v-nabor-wnioskow-ruszamy-w-lutym

jak również dołączone do niniejszej wiadomości

Ponadto informujemy, że osoby zakwalifikowane w niniejszym naborze uzyskają wsparcie w roku 2021, po zrealizowaniu zgłoszeń lokalizacji osób z poprzednich naborów.

Ikona docOświadczenie o przekwalifikowanie zgłoszenia z dachu na ziemię- zał. nr 3a do Regulaminu, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [29.50 KB]

Ikona docOświadczenie o braku sprzeciwu -załącznik nr 1a do Regulaminu (ważny w przypadku demontażu eternitu z dachu), plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [30.50 KB]

Ikona docOświadczenie, że demontaż eternitu został wykonany zgodnie z rozporządzeniem (ważne, jeśli demontaż azbestu został przeprowadzony po dniu 6 maja 2004r. ), plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [31.50 KB]

Ikona docZgłoszenie lokalizacji- załącznik nr 1 do regulaminu(wniosek, na podstawie którego będzie dokonywana weryfikacja), plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [194.00 KB]

Powrót