, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Milion złotych na kanalizację dla...

Aktualności

Wójt Gminy Abramów z przedstawicielem Samorządu
Opublikowano: 05-03-2021

Milion złotych na kanalizację dla Gminy Abramów

W dniu 25 lutego 2021 r. Gmina Abramów reprezentowana przez Pana Marka Kowalskiego- Wójta Gminy Abramów podpisała z Samorządem Województwa Lubelskiego umowę na dofinansowanie projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielkie gmina Abramów”

Całkowity koszt inwestycji to 1 816 499,97 PLN z czego 933 849,00 PLN to dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operację typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich"

 

Powrót