, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności ROZPORZĄDZENIE NR 12 WOJEWODY...

Aktualności

Logo wojewoda lubelski
Opublikowano: 31-05-2021

ROZPORZĄDZENIE NR 12 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 25 maja 2021 r.

uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów puławskiego, lubelskiego i lubartowskiego

Na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Uchyla się rozporządzenie Nr 7 Wojewody Lubelskiego z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów puławskiego, lubelskiego i lubartowskiego (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2021 r. poz. 1943).

§ 2.

Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w lokalnych środkach masowego przekazu oraz przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nałęczowie oraz Urzędów Gmin w miejscowościach: Kurów, Markuszów, Baranów, Końskowola, Żyrzyn, Garbów, Abramów i Michów, a także w miejscowościach (sołectwach) na obszarze zapowietrzonym i zagrożonym.

§ 3.

Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości.

Wojewoda Lubelski

Lech Sprawka

Powrót