, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Ogłoszenie

Aktualności

Woda
Opublikowano: 25-11-2021

Ogłoszenie

Realizując obowiązek wynikający z art. 12 ust 5 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) na podstawie sprawozdań z badania wody nr SB/122888/11/2021 z dnia 09 listopada 2021 r. z ujęcia wody w Abramowie oraz nr SB/122889/11/2021 z dnia 09 listopada 2021 r. z ujęcia wody w Wolicy — woda z obydwu ujęć Abramowa i Wolicy jest przydatna do spożycia przez ludzi i zwierzęta.

Powrót