, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Zarządzenie Nr 81/2021 Wójta Gminy...

Aktualności

Herb Gminy Abramów na tle osoby podpisującej dokument
Opublikowano: 15-12-2021

Zarządzenie Nr 81/2021 Wójta Gminy Abramów z dnia 15 grudnia 2021 r.

w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2021r. w zamian za święto przypadające w wolną sobotę.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

 ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) w związku z  art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.  – Kodeks pracy ( Dz. U. z 2020 r.  poz. 1320 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Ustalam dzień 24 grudnia 2021 r. dniem wolnym od pracy  w Urzędzie Gminy w Abramowie w zamian za  Święto Bożego Narodzenia przypadające w wolną sobotę  25 grudnia 2021 r.

 

§ 2

 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie www.abramow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Abramowie.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                 

                                                                                                     Wójt Gminy
 mgr inż. Marek Kowalski
Powrót