, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa...

Aktualności

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” informuje
Opublikowano: 13-03-2017

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” informuje

wszystkich mieszkańców terenu Lokalnej Grupy Działania, że podjął uchwały:

1) o przystąpieniu do procedury zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na lata 2016 – 2022 w zakresie nowych przedsięwzięć, wskaźników, zmian w planie działania i budżecie wynikających ze zwiększenia budżetu na realizację projektów współpracy,

2) konsultacji zmian Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na lata 2016 – 2022 oraz zmian w Regulaminie Rady LGD.

Uwagi można zgłaszać do dnia 17 marca 2017 roku.

W przypadku pkt. 1 oczekujemy na propozycje realizacji projektów współpracy w ramach działania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020.

W przypadku pkt.2 propozycje zmian Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na lata 2016 –2022 oraz zmian w Regulaminie Rady LGD prosimy przesyłać na Karcie zmiany kryteriów lokalnych

Wszystkie propozycje i uwagi dotyczące w/w zmian przesyłamy na adres poczty elektronicznej: info@lgdlubartow.org.pl lub adres biura: 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 36B.

Karta zmiany kryteriów lokalnych, jak również Lokalna Strategia Rozwoju, Lokalne Kryteria wyboru operacji i operacji własnych, Regulamin Rady LGD znajdują się na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania www. lgdlubartow.org.pl w zakładce aktualności i w aktualnościach na stronach gmin partnerskich.

Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [147.81 KB]

Ustawa o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [753.74 KB]

Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [682.43 KB]

Lokalne kryteria wyboru operacji i operacji własnych, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [509.60 KB]

Regulamin, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [111.57 KB]

LSR 2016-2022 aktualna na dzień 22.02.2017, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [2.77 MB]

 
Powrót