, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności DOTACJE DLA KOBIET NA OTWARCIE...

Aktualności

DOTACJE DLA KOBIET NA OTWARCIE WŁASNEJ FIRMY
Opublikowano: 24-03-2017

DOTACJE DLA KOBIET NA OTWARCIE WŁASNEJ FIRMY

Informujemy, że firma EURO-FORUM Marek Gudków w partnerstwie z Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o. rozpoczęła realizację projektu pn. “MÓJ BIZNES!”, w ramach którego można uzyskać bezzwrotne wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Projekt oferuje:


 1. Wsparcie szkoleniowo-doradcze przygotowujące do otwierania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz przygotowania profesjonalnego biznesplanu.
  1. Bloki szkoleniowe dostosowane do wiedzy i zapotrzebowania uczestniczek,
  2. Zapewniony zwrot kosztów dojazdu,
  3. Zapewniony zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną.
 2. Dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 23 000,00 zł wypłacana jednorazowo po podpisaniu umowy na otrzymanie wsparcia finansowego.
 3. Wsparcie pomostowe finansowe w wysokości 1 850,00 zł miesięcznie dla wszystkich uczestniczek, które otrzymały jednorazową dotację.
 4. Profesjonalne doradztwo biznesowe przez pierwsze 12 miesięcy funkcjonowania przedsiębiorstwa.


W przedsięwzięciu mogą wziąć udział Panie, które spełniają łącznie następujące warunki:

 • zamieszkują województwo lubelskie,
 • są w wieku 30 lat lub więcej,
 • pozostają bez pracy.

Dodatkowe punkty w trakcie naboru będą mogły uzyskać Panie, które spełnią jedno lub kilka z poniższych kryteriów premiujących:

 • są zarejestrowane w KRUS i zadeklarują przejście do ZUS w związku z rozpoczęciem działalności gospodarczej,
 • są w wieku 50 lat i więcej,
 • długotrwale pozostają bez pracy (tj. min. 12 miesięcy),
 • posiadają orzeczenie o niepełnosprawności,
 • posiadają maksymalnie średnie wykształcenie.

REKRUTACJA DO PROJEKTU PLANOWANA JEST NA PIERWSZĄ POŁOWĘ KWIETNIA 2017 R.


Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie: http://mb.euro-forum.com.pl,

pod numerem telefonu: 81 534 95 72,

pod adresem email: l.piorowski@euro-forum.com.pl,

oraz w biurze projektu: ul. Graniczna 4, II piętro, 20-010 Lublin.

DOTACJE DLA KOBIET NA OTWARCIE WŁASNEJ FIRMY

Ulotka do pobrania, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [209.98 KB]

 

Powrót