, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Projekt edukacyjny dla KGW oraz...

Aktualności

Logówki
Opublikowano: 08-08-2022

Projekt edukacyjny dla KGW oraz Kreatorów Przedsiębiorczości Wiejskiej (KPW)

Celem operacji jest przeszkolenie osób w zakresie sieciowania Kół Gospodyń Wiejskich: klastrowania, tj. zawiązywania partnerstw międzysektorowych, komunikacji interpersonalnej, naturalnych sposobów produkcji i przetwórstwa żywności, ziół, produkcji naturalnych leków, kosmetyków, nalewek, itp. oraz podstaw w handlu internetowym.

Cele szczegółowe operacji obejmują:
  • Ogólnopolskie szkolenie on-line dla członków KGW w zakresie zdobycia nowej, praktycznej wiedzy przydatnej do wytwarzania produktów o podwyższonych walorach zdrowotnych oraz wykorzystania dóbr natury
  • Kurs e-learningowy dla animatorów przedsiębiorczości wiejskiej
  • Wyjazd studyjny połączony z obserwacją procesów sieciowania i nawiązywania partnerstw
 

Kontakt:
Obserwatorium Rozwoju i Dziedzictwa Kulturowego Regionów al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, tel. +12 662 44 32, e-mail: agnieszka.piotrowska@urk.edu.pl

Operacja „Projekt edukacyjny dla KGW oraz Kreatorów Przedsiębiorczości Wiejskiej (KPW)” współfinansowana przez

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

logotypy dofinanoswania

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Powrót