, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności UMOWA Z WYKONAWCĄ PODPISANA BĘDZIE...

Aktualności

Wójt z wykonawcą
Opublikowano: 12-10-2022

UMOWA Z WYKONAWCĄ PODPISANA BĘDZIE MONTAŻ PANELI FOTOWOLTAICZNYCH DLA MIESZKAŃCÓW KTÓRZY PODPISALI UMOWĘ Z GMINĄ ABRAMÓW I WPŁACILI WKŁAD WŁASNY

W dniu 12.10.2022r. została podpisana umowa z wykonawcą wyłonionym w przetargu na realizację zadania pn: “Instalacje fotowoltaiczne w Gminie Abramów” Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach RPO WL na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE

Przedmiot umowy obejmuje m.in. dostawę i montaż zestawów instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Abramów.
W najbliższym czasie przedstawiciele wykonawcy - firmy ERATO-ENERGY Sp. z o.o. będą kontaktować się z mieszkańcami Gminy Abramów, którzy są uczestnikami ww. projektu (podpisali umowę z Gminą Abramów i wpłacili wkład własny do projektu) w celu ustalenia warunków technicznych montażu zestawów (dokonania audytu wstępnego).
W ramach projektu zostanie zamontowanych 80 zestawów ogniw fotowoltaicznych:
31 szt. instalacji fotowoltaicznych o mocy min. 3,00 kW
28 szt. instalacji fotowoltaicznych o mocy min 4,2 kW
21 szt. instalacji fotowoltaicznych o mocy min 5,1 kW
Wykonawca ma 90 dni na zamontowanie instalacji fotowoltaicznych mieszkańcom uczestniczącym w projekcie Gminy Abramów
Powrót