, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Komunikat dot. wstępnego szacowania...

Aktualności

Węgiel
Opublikowano: 27-10-2022

Komunikat dot. wstępnego szacowania zapotrzebowania na węgiel kamienny w gminie Abramów

Dane, które należy przekazać w Urzędzie Gminy w Abramowie osobiście do pok. nr 17 lub telefonicznie tel. 81 85 25 016 wew. 51: - imię i nazwisko, - adres zamieszkania, - numer telefonu, - rodzaj węgla (orzech, groszek, kostka, ekogroszek) oraz ilość potrzebnych ton (max 3 tony, przy czym zakup w roku 2022 nie będzie wyższy niż 1,5 tony).

Urząd Gminy w Abramowie zaprasza mieszkańców gminy do składania informacji o chęci zakupu węgla kamiennego po preferencyjnych cenach. Zebrane informacje mają pomóc w oszacowaniu zapotrzebowania na ten surowiec w gminie oraz przygotować się do sprawnej dystrybucji.

WAŻNE: Przekazanie informacji NIE JEST równoznaczne z zakupem węgla.

Zapisy - w tym czas, sposób i możliwa ilość zakupu surowca – odbędą się w ramach osobnej procedury. Osoby, które przekażą informację do Urzędu Gminy w Abramowie otrzymają w kolejnym kroku wiadomość kiedy i na jakich zasadach zostanie uruchomiony zakup surowca i czy w ogóle będzie uruchomiony.

Informacje przyjmowane są do dnia 31 października 2022 r.

Dane, które należy przekazać do pok. nr 17 w Urzędzie Gminy w Abramowie osobiście lub telefonicznie pod nr 81 85 25 016 wew. 51

  1. Imię i nazwisko,
  2. Adres zamieszkania,
  3. Numer telefonu,
  4. Rodzaj węgla (orzech, groszek, kostka, ekogroszek) oraz ilość potrzebnych ton (max 3 tony, przy czym zakup w roku 2022 nie będzie wyższy niż 1,5 tony).

Osobami uprawnionymi zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa przez gospodarstwa domowe są:

  • osoby fizyczne, które spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1692 i 1967), tj. osoby które już otrzymały dodatek węglowy lub są
    zakwalifikowane do jego otrzymania i oczekują na wypłatę;
  • osoby, które nie dokonały już zakupu węgla na sezon grzewczy 2022-2023 w ramach zakupu preferencyjnego po cenach niższych niż 2000,00 zł brutto za tonę w ilości co najmniej 3 ton.

Zebrane informacje pozwolą Wójtowi Gminy określić skalę potrzeb uprawnionych gospodarstw domowych na zakup węgla kamiennego.

UWAGA: Przekazanie informacji NIE JEST równoznaczne z zakupem węgla po preferencyjnej cenie.

 

 

Marek Kowalski
Wójt Gminy Abramów
Powrót
Godziny pracy urzędu
Godziny pracy Urzędu Gminy Abramów

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30
Odnawialne Źródła Energii
Mapa Gminy Abramów
Wirtualna Wycieczka po Gminie Abramów