, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Informacja

Aktualności

Stodoła z pokryciem z Azbestu
Opublikowano: 03-11-2022

Informacja

Informujemy, że w terminie do dnia 15 listopada 2022 r. można składać wnioski o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z planu rozwojowego w ramach inwestycji A1.4.1. „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu” - z zakresu wymiany w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest.

Wnioski należy składać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w formie elektronicznej poprzez skorzystanie z formularza udostępnionego przez Agencję na PUE pod adresem https://epue.arimr.gov.pl/

O dofinansowanie mogą ubiegać się rolnicy, którzy podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników lub którym przyznano dopłaty bezpośrednie, co najmniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o dopłatę. Rolnik musi być też właścicielem lub współwłaścicielem budynku, na którym będzie wymieniane pokrycie dachowe.

Aby otrzymać dofinansowanie należy spełnić następujące warunki:

  • wymiana dachu nie powinna być rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku o pomoc,

  • musi dotyczyć pokrycia dachowego na całym budynku,

  • prace związane z wymianą nie mogą trwać dłużej niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy i zakończyć się nie później niż do końca 2025 roku,

  • konieczne jest zgłoszenie w gminie pokrycia z eternitu do utylizacji.

 

Szczegółowe informacje o zasadach naboru i warunkach przyznawania wsparcia znajdują się w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia na wymianę pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz. U. poz. 1830) oraz Regulaminie wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Inwestycja: A1.4.1. Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu;

Informacje na temat tego działania można również znaleźć na stronie internetowej ARiMR https://www.gov.pl/web/arimr/dzialanie-5-wymiana-pokryc-dachowych-z-materialow-szkodliwych-dla-zdrowia-lub-srodowiska-w-gospodarstwach-rolnych

 

Powrót
Godziny pracy urzędu
Godziny pracy Urzędu Gminy Abramów

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30
Odnawialne Źródła Energii
Mapa Gminy Abramów
Na obrazku jest umieszczona przykładowa mapa
Wirtualna Wycieczka po Gminie Abramów
Wirtualny Spacer po Gminie Abramów