, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności KOMUNIKAT

Aktualności

grafika z napisami
Opublikowano: 22-11-2022

KOMUNIKAT

Wnioski na zakup preferencyjnego paliwa stałego będą przyjmowane od 22.11.2022 r. (wtorek) do 9.12.2022 r. - I piętro, pok nr 17

Przyjmujemy wnioski o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych
 
Do dokonania zakupu preferencyjnego węgla upoważnione są osoby fizyczne w gospodarstwie domowym, których wniosek o dodatek węglowy został pozytywnie rozpatrzony lub które spełniają warunki do otrzymania tego dodatku.
 
Mieszkańcy będą mogli zakupić węgiel w cenie nie wyższej niż 2 tys. zł brutto za tonę, przy czym na jedno gospodarstwo domowe przewidziano maksymalnie 3 tony tego paliwa w cenie preferencyjnej,
 
w tym 1,5 tony do końca 2022 r.
 
i kolejne 1,5 tony po 1 stycznia 2023 r.
 
Aby móc skorzystać z zakupu preferencyjnego węgla należy złożyć w Urzędzie Gminy w Abramowie wniosek (załączany poniżej) w którym członek gospodarstwa domowego określa m.in. jaką ilość paliwa chce kupić oraz czy dokonał już zakupu preferencyjnego  wraz z podaniem ilości paliwa nabytego w ramach tego zakupu. Ponadto wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, że ani ona ani żaden członek jego gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej 1,5 tony w przypadku, gdy wniosek dotyczy zakupu do dnia 31 grudnia 2022 r lub 3 ton w przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu od dnia 1 stycznia 2023 r.
 
Węgiel pochodzi z kopalni Lubelski Węgiel „Bogdanka”
 
Wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego składa się:
 
  • pisemnie w Urzędzie Gminy w Abramowie, ul. Szkolna 2, 21-143 Abramów od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP (Wówczas należy opatrzeć go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego,
  • w przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail) wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Ikona pdfWniosek o zakup p[referencyjny paliwa stałego , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [249.22 KB]

Powrót
Godziny pracy urzędu
Godziny pracy Urzędu Gminy Abramów

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30
Odnawialne Źródła Energii
Mapa Gminy Abramów
Na obrazku jest umieszczona przykładowa mapa
Wirtualna Wycieczka po Gminie Abramów
Wirtualny Spacer po Gminie Abramów