, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o...

Aktualności

Kawałek plakatu
Opublikowano: 20-01-2023

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP - III edycja

Nabór do Konkursu od 12 stycznia do 12 marca 2023 r.

Rusza nabór do III edycji Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP.

Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane będą do 12 marca 2023 r.Koła Gospodyń Wiejskich zgłaszają się samodzielnie poprzez przesłanie pocztą elektroniczną na adres: konkurs.KGW@prezydent.pl:

– poprawnie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej (w wersji *.pdf oraz *.doc/docx), której wzór określony został w Załączniku nr 1 do Regulaminu Konkursu,

– potwierdzenia wpisu Koła do odpowiedniego rejestru,

– krótkiego amatorskiego materiału audiowizualnego przygotowanego i nagranego przez Koło, trwającego nie dłużej niż 120 sekund, promującego działalność Koła.Materiał audiowizualny powinien: zawierać nazwę KGW oraz logo (w przypadku Kół, które nie posiadają loga, w materiale powinna znaleźć się nazwa Koła); prezentować najważniejsze informacje o Kole, w tym profil działalności oraz informacje o realizowanych przez Koło inicjatywach.

Materiał należy przesłać w formie jednego pliku, z wykorzystaniem jednej z platform do przesyłania plików (np. WeTransfer, FromSmash, MyAirBidge), a wygenerowany link przesłać w treści e–maila zawierającego kartę zgłoszeniową.Konkurs składa się z dwóch etapów:

– wojewódzkiego, który zostanie przeprowadzony od stycznia do kwietnia 2023 r.

– ogólnopolskiego, który odbędzie się w lipcu 2023 r.Ogłoszenie zwycięzców oraz wręczenie nagród nastąpi podczas Dożynek Prezydenckich
w Warszawie.

Szczegółowe informacje na temat warunków uczestnictwa w Konkursie oraz zasad przeprowadzenia Konkursu, znajdują się na stronie:

https://www.prezydent.pl/malzonka-prezydenta/inicjatywy/konkurs-dla-kol-gospodyn-wiejskich-o-nagrode-malzonki-prezydenta-rp/iii-edycja
Plakat
 
 
 
 
Powrót