, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Szkody w gospodarstwach rolnych...

Aktualności

Szkody w gospodarstwach rolnych spowodowane przymrozkami na terenie Gminy Abramów
Opublikowano: 15-05-2017

Szkody w gospodarstwach rolnych spowodowane przymrozkami na terenie Gminy Abramów

Rolnicy (producenci rolni) którzy stwierdzili szkody w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, spowodowane przez przymrozki wiosenne, mogą zgłaszać wystąpienie szkód do Urzędu Gminy Abramów.

 

Rolnicy zgłaszający straty, w oświadczeniach powinni wykazać wszystkie uprawy – włącznie z uprawami, które nie uległy zniszczeniu. Wszystkie dane dotyczące upraw powinny być zgodne z wnioskiem o dopłaty, składanym do ARiMR.

W przypadku, gdy rolnik posiada grunty w kilku gminach, dostarcza do gminy na terenie której ma siedzibę gospodarstwa, protokoły z pozostałych gmin, celem sporządzenia protokołu zbiorczego dla całości gospodarstwa.

Oświadczenia o wysokości poniesionych strat należy składać w Urzędzie Gminy Abramów w terminie do 30 maja 2017 r.

Wzór oświadczenia dotyczącego strat w gospodarstwie można pobrać w Urzędzie Gminy Abramów pokój nr 7 lub ze strony internetowej. Jeżeli w gospodarstwie prowadzona jest produkcja zwierzęca to zgłaszający szkody powinien wypełnić także oświadczenie o ilości zwierząt.

Wójt Gminy Abramów
mgr inż. Artur Chomiuk

 

Oświadczenie rolnika - zwierzęta, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [49.00 KB]

Oświadczenie rolnika - uprawy, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [55.00 KB]

 

 

 

Powrót