, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności ZAWIADOMIENIE

Aktualności

Napis Sesja Gminy Abramów
Opublikowano: 18-05-2023

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że XLV sesja Rady Gminy Abramów odbędzie się w dniu 26 maja 2023 r. ( piątek ) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Abramowie.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołów z poprzednich  sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Abramów – I etap dotyczący ustaleń w części tekstowej, nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Abramów”.
 6. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Abramów - I etap dotyczący ustaleń w części tekstowej.  
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.
 9. Ocena zasobów pomocy społecznej, zadań pomocy społecznej, wspierania rodziny  za 2022 r.
 10. Interpelacje i  zapytania radnych.
 11. Sprawy bieżące.
 12. Zamknięcie obrad.

 

 

                                                                                                       Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                                               /-/

                                                                                                                    Beata Łysiak 

Powrót