, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Start projektu pt.: „Z Gimnazjum w...

Aktualności

Start projektu pt.: „Z Gimnazjum w Przyszłość”
Opublikowano: 17-07-2017

Start projektu pt.: „Z Gimnazjum w Przyszłość”

Dnia 20 czerwca 2017 r. Gmina Abramów podpisała z Województwem Lubelskim, w imieniu, którego działa Zarząd Województwa Lubelskiego, umowę na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pt.: „Z Gimnazjum w Przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 

logo

Wartość projektu wynosi 167 267,90 zł ,  w tym kwota dofinansowania  to 158 067,90 zł.  Realizacja projektu umożliwi doposażenie sal lekcyjnych : biologicznej, chemicznej oraz informatycznej w nowoczesny sprzęt .  Dodatkowo planowany jest zakup pomocy dydaktycznych , które uatrakcyjnią ofertę edukacyjną szkoły m.in. tablety, laptopy, translatory językowe.

W ramach projektu uczniowie II oraz III klas Gimnazjum im. Jana Pawła II w Abramowie zostaną objęci wsparciem w zakresie dodatkowych bezpłatnych zajęć z przedmiotów przyrodniczych, matematycznych, językowych oraz informatycznych. Na zakończenie projektu tj. w czerwcu 2018 roku odbędzie się również wyjazd edukacyjny do Centrum Nauki Kopernik dla uczniów uczestniczących w projekcie. Rekrutacja na zajęcia rozpocznie się we wrześniu 2017r. w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Abramowie.

Chętnych uczniów zapraszamy do udziału w projekcie.

Powrót