, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Trwają rolne badania ankietowe....

Aktualności

grafika z napisami
Opublikowano: 04-08-2023

Trwają rolne badania ankietowe. Ostatnie dwa tygodnie na udział w badaniu!

Do 14 sierpnia br. na terenie całej Polski trwają rolne badania ankietowe: Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych (R-SGR) oraz Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (R-ZW-S). –Udział w badaniu jest obowiązkowy – przypomina Renata Kaczkowska z Departamentu Rolnictwa i Środowiska GUS

Obecnie w wyżej wymienionych badaniach przeprowadzane są wywiady telefoniczne oraz wywiady bezpośrednie. Ankieterzy będą kontaktować się z rolnikami do 14 sierpnia br. Rolnicy wylosowani do udziału w badaniach ankietowych, otrzymali list od Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

- Gospodarstwa rolne o dużej powierzchni użytków rolnych i dużym pogłowiu zwierząt gospodarskich w województwie, ze względu na ich udział i znaczenie w produkcji rolniczej, są przypisywane do warstwy gospodarstw rolnych, która zawsze wchodzi do badań reprezentacyjnych – wyjaśnia Renata Kaczkowska z GUS.


Zakres informacji zbieranych w badaniu Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych (RSGR) jest obszerny i obejmuje: użytkowanie gruntów, sady, powierzchnie zasiewów, metody uprawy, nawadnianie, zwierzęta gospodarskie, nawożenie, ochronę roślin, ciągniki, maszyny i urządzenia rolnicze, działalność gospodarczą, strukturę dochodów gospodarstwa domowego z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego, aktywność ekonomiczna.


Badaniami rolniczymi objęci są faktyczni użytkownicy gospodarstwa rolnego niezależnie od tego czy są właścicielami, dzierżawcami gospodarstw rolnych (na podstawie umowy pisemnej, ustnej lub bezumownie) czy też użytkują je z innego tytułu (np. nauczyciel, ksiądz), a także niezależnie od tego, czy grunty wchodzące w skład gospodarstwa rolnego położone są na terenie jednej czy kilku gmin.


- Badany jest zatem stan faktyczny a nie stan prawny. Jeżeli użytkownikiem gospodarstwa rolnego jest grupa osób, to poprosimy o wybranie jednej osoby (np. najstarszej czy najbardziej decyzyjnej), która zostanie podana jako użytkownik i jednocześnie osoba kierująca – tłumaczy Renata Kaczkowska.


Informacje o badaniach rolniczych można uzyskać kontaktując się z Infolinią statystyczną pod numerem telefonu 22 279 99 99, wew. 7_badania ankietowe i następnie 1_badania rolne.
Zachęcamy do odwiedzenia nowej strony internetowej  https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/ oraz udziału w badaniach.


Pomóż nam zebrać rzetelne informacje, z których w przyszłości będziesz mógł skorzystać!

Powrót