, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności ZAWIADOMIENIE

Aktualności

grafika z napisem SESJA GMINY ABRAMÓW
Opublikowano: 17-08-2023

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że XLVII sesja Rady Gminy Abramów odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2023 r. ( piątek ) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Abramowie.

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Abramów.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.
  8. Interpelacje i zapytania radnych.
  9. Sprawy bieżące.
  10. Zamknięcie obrad.                                          

                                                                            

 

                                                                    Wiceprzewodniczący Rady Gminy

                                                                                           /-/

                                                                                  Krzysztof  Krasa

 

Powrót