, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności ZAWIADOMIENIE

Aktualności

Grafika z napisem Sesja Gminy Abramów
Opublikowano: 10-10-2023

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że XLVIII sesja Rady Gminy Abramów zwołana w trybie nadzwyczajnym odbędzie się w dniu 11 października 2023 r. (środa) o godzinie 15:15 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Abramowie.

 

Porządek obrad: 

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Abramów.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w budżecie na 2023 r.
  6. Zamknięcie obrad.

  Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                                               /-/

                                                                                                                        Beata Łysiak  

 

Powrót