, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności „Uczeń - najlepsza inwestycja w...

Aktualności

„Uczeń - najlepsza inwestycja w przyszłość”
Zajęcia dodatkowe dla uczniów Szkół Podstawowych
Opublikowano: 05-09-2017

„Uczeń - najlepsza inwestycja w przyszłość” Zajęcia dodatkowe dla uczniów Szkół Podstawowych

Dnia 31 sierpnia 2017 r. Gmina Abramów podpisała z Województwem Lubelskim, w imieniu, którego działa Zarząd Województwa Lubelskiego, umowę na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pt.: „Uczeń- najlepsza inwestycja w przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu wynosi 373 445,00 zł , w tym kwota dofinansowania to 331 405,00 zł.

http://screenshot.sh/oAfOk1EKlPqiL

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do dobrej jakości kształcenia w szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Abramów. Realizacja projektu umożliwi objęcie wsparciem uczniów ze Szkoły Podstawowej w Abramowie, Szkoły Podstawowej w Wielkiem oraz Szkoły Podstawowej w Wielkolesie.

W ramach projektu zaplanowano zajęcia rozwijające z języka angielskiego, przyrody,  matematyki oraz programowania oraz zajęcia wyrównawcze z matematyki.

Głównym celem projektu jest rozwój u uczniów 4 kompetencji kluczowych: porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje informatyczne, matematyczno – przyrodnicze z uwzględnieniem właściwych postaw: kreatywność, innowacyjność, praca zespołowa oraz objęcie dodatkowym wsparciem uczniów z niepełnosprawnościami.

Dzięki udziałowi w projekcie nastąpi wzrost potencjału zaplecza dydaktyczno - edukacyjnego poprzez doposażenie w nowoczesny sprzęt ICT  i pomoce dydaktyczno - edukacyjne m.in. interaktywne tablice z oprogramowaniem, projektory multimedialne, laptopy, odtwarzacze CD, itp. Zaplanowane są także atrakcyjne wyjazdy edukacyjne dla uczestników projektu.

Rekrutacja na zajęcia rozpocznie się we wrześniu 2017r. w Szkołach Podstawowych z terenu Gminy Abramów.


Chętnych uczniów zapraszamy do udziału w projekcie.

Powrót