, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY GMINY ABRAMÓW

Aktualności

Napis "SESJA GMINY ABRAMÓW" na tle niebiesko oświetlonego wnętrza, prawdopodobnie sali konferencyjnej.
Opublikowano: 15-12-2023

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY GMINY ABRAMÓW

Zawiadamiam, że L sesja Rady Gminy Abramów odbędzie się w dniu 29 grudnia 2023 r. ( piątek ) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Abramowie.

 

Porządek obrad:  

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 5. Przedstawienie projektu uchwały  budżetowej  na 2024 r.
 6. Przedstawienie opinii RIO w sprawie projektu budżetu gminy na 2024 r.
 7. Przedstawienie opinii stałych komisji Rady Gminy w sprawie projektu budżetu gminy na 2024 r.
 8. Dyskusja.
 9. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 – 2028.
 10. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na 2024 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie  wystąpienia do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z petycją o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustaw: kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu pracy, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.
 14. Ustalenie planów pracy Komisji i Rady Gminy na 2024 r.
 15. Przedstawienie stanowiska Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Sprawy bieżące.
 18. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                        Przewodnicząca Rady Gminy 

                                                                                                            /-/

                                                                                                               Beata Łysiak

Powrót