, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności PODSUMOWANIE 2023 roku i PLANY na...

Aktualności

Osoba pracująca przy biurku z dokumentami, pierwszy plan ostrości na stercie papierów, w tle logo Gminy Abramów.
Opublikowano: 29-12-2023

PODSUMOWANIE 2023 roku i PLANY na 2024 rok.

Dobiega końca kolejny rok, więc czas na jego podsumowanie. Jaki był dla naszej gminy?

To był pracowity i efektywny czas dla gminy Abramów. Jak każdy rok, również ten 2023 wymagał dużo pracy, siły, energii oraz serca do działania. 

Przed nami Rok 2024 i mnóstwo nowych wyzwań, dlatego przyszedł czas aby podsumować i ocenić to czym żyliśmy w minionych dwunastu miesiącach.

Wiele inwestycji nie byłoby możliwe do zrobienia z własnych środków. Jesteśmy jednak skuteczni w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Jest się czym pochwalić, gdyż z Rządowego Funduszu Polski Ład otrzymaliśmy promesy na ponad 20 mln zł. 

Poniżej zostaną przedstawione tylko te najważniejsze inwestycje.

 

Co warto zapamiętać z 2023 roku?

Po pierwsze realizujemy dużo ważnych inwestycji na wysoką kwotę. Po drugie - pozyskaliśmy wiele milionów złotych na nowe inwestycje, które będziemy realizować w roku 2024, a nawet latach kolejnych.

 

Poniżej prezentuję ważniejsze zadania zrealizowane w Gminie Abramów w 2023 roku:

1. „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielkie, Wielkolas, Wolica gmina Abramów” (wartość inwestycji: 5 137 710,00 zł.)

2. „Stacja podciśnieniowa „Wolica” z siecią kanalizacji – I etap” (wartość inwestycji: 5 247 497,68 zł.)

3. „Budowa drogi gminnej w m. Marcinów” (wartość inwestycji: 2 698 036,43zł.)

4. „Klub Seniora w Dębinach” (wartość projektu: 995 868,78zł.)

5. „Cyfrowa Gmina” (wartość projektu: 130 000 zł.)

6. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marcinów, Gmina Abramów”, (wartość inwestycji: 536 807,71zł.).

7. „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Marcinów” (wartość inwestycji: 78 720,00zł.).

Ponadto dzięki bardzo dobrej współpracy z Powiatem wspólnie wykonano dokumentację projektową na chodnik wraz z drogą powiatową nr 1521L w Michałówce oraz dokumentację projektową na chodnik i drogę powiatową nr 1520L w Wolicy oraz zabezpieczono w budżecie gminy Abramów na 2024 rok kwotę 400 tys. zł na bieżące remonty dróg powiatowych.

 

PLANY NA 2024 rok

W 2023 roku pozyskano środki na realizację w 2024 roku następujących inwestycji/projektów:

8. „Renowacja zabytkowych obiektów kompleksu kościelnego pw. Matki Bożej Karmelitańskiej w gminie Abramów” (wartość inwestycji: 980 000 zł.)

9. „Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w gminie Abramów – wykonanie fontanny wraz z infrastrukturą” (wartość inwestycji: 137 800,00 zł.)

10. Budowa kanalizacji w m. Wolica i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Abramów oraz remont gminnej oczyszczalni ścieków. (wartość inwestycji: 7 600 000zł).

11. „Nowoczesna edukacja w gminie Abramów” (wartość projektu 1 270 800zł).

12. „Wymiana opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy na terenie Gminy Abramow” (wartość inwestycji: 658 160zł)

13. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie kanalizacji sanitarnej w dwóch kolejnych miejscowościach: Sosnówka i Glinnik.

Gmina Abramów zakończyła 2023 rok ze środkami (w wysokości 9 mln zł) zgromadzonymi na koncie bankowym w tym są lokaty bankowe.

 

Powrót