, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Szanowni Mieszkańcy!

Aktualności

Szanowni Mieszkańcy!
Opublikowano: 01-03-2024

Szanowni Mieszkańcy!

Urząd Gminy w Abramowie informuje, że do dnia 14 marca 2024 r. będą prowadzone zapisy osób chętnych, zamieszkałych na terenie Gminy Abramów do udziału w projekcie, którego przedmiotem jest budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Informacje o projekcie:

 1.  dofinansowanie ze środków publicznych do 95%,
 2.  inwestycja zostanie zrealizowana w systemie zaprojektuj i wybuduj,
 3. wykonanie 100 szt. oczyszczalni biologicznych na terenie Gminy Abramów,
 4. wykonanie przydomowych oczyszczalni wyłącznie do stale zamieszkanych budynków,
 5. udział w projekcie tylko właściciela lub współwłaściciela nieruchomości,
 6. warunkiem koniecznym jest nieposiadanie zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami oraz podatków itp.,
 7. budowa przydomowych oczyszczalni ścieków nie będzie realizowana w nieruchomościach:
  1. dla których nie będzie to możliwe ze względów technicznych,
  2. w miejscowościach dla których w najbliższym czasie sporządzony zostanie projekt dokumentacji technicznej dla kanalizacji sanitarnej (tj. Glinnik, Sosnówka i Wolica),
  3. znajdujące się w zasięgu istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej (Abramów, Marcinów, Wielkie, Wielkolas, Wolica),
  4. w których prowadzona jest działalności gospodarcza,
 8. przed złożeniem deklaracji należy przeanalizować warunki techniczne, jakie muszą byś zachowane przy lokalizacji przydomowej oczyszczalni ścieków. Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225).
 9. pierwszeństwo w przystąpieniu do projektu będą miały nieruchomości oddalone od zwartej zabudowy mieszkaniowej,


Celem zapisania się na listę osób chętnych należy wypełnić ankietę oraz dołączyć do niej aktualną mapę zasadniczą zakupiona w Starostwie Powiatowym w Lubartowie i wypis z rejestru gruntów.

Prosimy o przeanalizowanie minimalnych odległości, jakie muszą być zachowane przy lokalizacji przydomowej oczyszczalni ścieków (wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.)!

Załączniki

Ikona pdf ANKIETA.pdf pdf 376,08 kB
Ikona jpg Mapka poglądowa.jpg jpg 37,29 kB
Powrót