, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności KOMUNIKAT Wojewódzkiego Inspektora...

Aktualności

Zbiór świeżych, nieumytych ziemniaków o nieregularnych kształtach, pokrytych ziemią, widocznych z bliska, z nieostrością na krańcach kadru.
Opublikowano: 07-03-2024

KOMUNIKAT Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie

DLA PRODUCENTÓW ZIEMNIAKÓW (innych niż sadzeniaki)

Producent ziemniaków przeznaczonych na cele np. konsumpcyjne czy do przerobu przemysłowego, który:

  • uprawia i sprzedaje ziemniaki – niezależnie od powierzchni uprawy, ilości sprzedawanych ziemniaków oraz komu zostały sprzedane
  • prowadzi ich uprawę na powierzchni większej niż 1,5 ha – niezależnie od tego czy prowadzi ich sprzedaż czy są wykorzystywane tylko w miejscu produkcji np. na paszę 

podlega obowiązkowi wpisu do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych prowadzonego przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa 

 

Brak wymaganego wpisu do ww. rejestru skutkuje nałożeniem administracyjnej kary pieniężnej w wysokości 1 000 zł

 

(Rozporządzenie MRiRW z dnia 7 września 2020 r. w sprawie roślin, których uprawę i sprzedaż mogą prowadzić podmioty wpisane do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1592)).

Wpis do ww. rejestru jest dokonywany na wniosek składany do oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa i jest on bezpłatny 

Wykaz oddziałów i danych do kontaktu znajduje się na stronie internetowej: www.piorin.gov.pl

Wpis należy uzyskać przed rozpoczęciem działalności 

 

Sprzedawane ziemniaki:

  • przeznaczone na rynek polski – muszą być oznakowane numerem wpisu do rejestru,
  • przeznaczone do innych państw członkowskich Unii Europejskiej – muszą być zaopatrzone w paszporty roślin – wydawane tylko przez Inspekcję

 

Szczegółowe informacje – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa – dane adresowe na stronie internetowej www.piorin.gov.pl, tel. 81 74 40 326 wewn. 36 lub 39

Powrót