, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności ZAWIADOMIENIE

Aktualności

Napis "SESJA GMINY ABRAMÓW" na tle niebiesko oświetlonego wnętrza, prawdopodobnie sali konferencyjnej.
Opublikowano: 29-04-2024

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z Postanowieniem Nr 220/2024 Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych sesji rad, w celu złożenia ślubowania przez radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast wybranych w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r., zawiadamiam, że I sesja Rady Gminy Abramów została zwołana na dzień 7 maja 2024 r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Abramowie, ul. Szkolna 2, 21-143 Abramów.

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
 3. Złożenie ślubowania przez Radnych według treści określonej w art. 23 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
 4. Złożenie ślubowania przez Wójta  według treści określonej w art. 29a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
 5. Przyjęcie porządku dalszych obrad.
 6. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Abramów.
 7. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Abramów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Abramów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Abramów.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składów osobowych  Komisji Rady Gminy Abramów.
 11.  Zamknięcie obrad.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy

                                                                                                                  /-/

                                                                                                 mgr inż. Marek Kowalski

Załączniki

Powrót